********************** ساال نو مبارک **********************   (فروردین 1396)

 

اخذ گواهی پذیرش مقاله در انجمن بین المللی مهندسین برق و الکترونیک آمریکا (IEEE)   (مرداد 1395)

 

برگزاری جلسه آموزشی تابلوهای کمپکت و فشار ضعیف پستهای زمینی   (مرداد 1395)

 

لیست تأمین کنندگان تأیید صلاحیت شده انواع تابلوهای برق و پست های کمپکت   (خرداد 1395)

 

ساخت فونداسیون پیش ساخته بتنی (مختص پست های کمپکت)   (اسفند 1391)

 

**پست کمپکت تمام دفني 1000KVA **   (آبان 1390 - آذر 1391)

 

برگزاری جلسه راه اندازی و آموزش کاربردی تابلو های کمپکت طرح کلید خانه دو مداره منطقه آزاد ارس (جلفا)   (*******)

 

اعطــای نمایندگــی فــروش   (اسفند 1390)

 

حضور شرکت صنایع برق مدرن نیرو در نمایشگاههای بین المللی خارج از کشور   (مرداد 1390)

 

بازدید مدیر فروش شرکت FANOX اسپانیا   (بهمن 1389)

 

دریافت کلیه تایپ تستهای مورد نیاز پست کمپکت پیش ساخته از آزمایشگاههای معتبر داخلی   (سال 1389)

 

دریافت کلیه تایپ تستهای مورد نیاز تابلوهای فشار ضعیف (Indoor) از آزمایشگاههای معتبر داخلی   (سال 1389)

 

دریافت کلیه تایپ تستهای مورد نیاز تابلوهای کمپکت از آزمایشگاههای معتبر داخلی   (سال 1388)

 

تأییدیه شرکت صنایع برق مدرن نیرو در سایت رسمی انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو های برق   (*****)

 

بازدید مقامات ارشد شرکت SAREL ایتالیا از خط تولید این شرکت   (خرداد 1390)

 

آدرس سایت تعدادی از سازمانهای مرجع فعال در صنعت برق کشور   (*****)