اعطــای نمایندگــی فــروش

شرکت صنایع برق مدرن نیرو جهت رفاه حال مشتریان در اقصی نقاط کشور و نیز خدمت رسانی مطلوب و سریع، تصمیم به افزایش نمایندگی های فروش خود نموده است.

لذا کلیه شرکتهای متقاضی می توانند رزومه و شرح فعالیت خود را برای این شرکت ارسال نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد.