اخذ گواهی پذیرش مقاله در انجمن بین المللی مهندسین برق و الکترونیک آمریکا (IEEE)

در راستای نیل به اهداف عالیه این شرکت و تعامل با مجامع علمی بین المللی، آقای حسن فرخی از اعضای هیئت مدیره این شرکت و عضو انجمن IEEE ، پس از ارائه مقاله ای در زمینه ARC FLASH در کنفرانس شبکه های توزیع برق (اردیبهشت ماه 95- استان البرز) موفق به کسب تأییدیه درج مقاله خویش در سایت رسمی IEEE گردید و مقاله ایشان با کد DOI:10.1109/EPDC.2016.7514802 در سایت رسمی انجمن IEEE به آدرس http://ieeexplore.ieee.org/ قابل مشاهده می باشد.