آدرس سایت تعدادی از سازمانهای مرجع فعال در صنعت برق کشور

سازمان توانیر
www.tavanir.org.ir

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
www.tbtb.ir

انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق
www.electricalpanel.org

پژوهشگاه نیرو
www.nri.ac.ir