حضور شرکت صنایع برق مدرن نیرو در نمایشگاههای بین المللی خارج از کشور

شرکت صنایع برق مدرن نیرو با هدف توسعه روابط تجاری و نیز صادرات محصولات خود در نمایشگاه بین المللی تولید، توزیع و مهندسی برق (ELENEX IRAQ 2011) واقع در استان اربیل عراق شرکت خواهد نمود.

محــل برگــزاری:اربیــل (عراق)

تاریخ برگــزاری: 22-19 September 2011 مصادف با 27 الی 29 شهریور ماه 1390