دریافت کلیه تایپ تستهای مورد نیاز پست کمپکت پیش ساخته از آزمایشگاههای معتبر داخلی

این شرکت در راستای نیل به اهداف والای کیفی و پیروی از شعار خود که همانا « تولید با بهترین کیفیت تنها هدف ماست» می باشد، طی سالیان اخیر موفق به دریافت کلیه گواهی تستهای مورد نیاز جهت تأیید کیفیت محصولات این شرکت در بخش پستهای کمپکت پیش ساخته گردیده است که لیست کلیه گواهینامه ها بهمراه تاریخ دریافت آنها بشرح ذیل می باشد.
لازم به ذکر است در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات تکمیلی مدارک در آرشیو واحد مهندسی و همچنین صفحه گواهینامه ها در بخش (معرفی شرکت) سایت موجود و قابل ارائه می باشد.

*** گواهی تست های صورت گرفته بر اساس گزارش شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید شرکت توانیر به شرح ذیل می باشد***

1- گواهی تست های فرکانس قدرت، ضربه صاعقه، عملکردی، افزایش دما و درجه حفاظت از پژوهشگاه نیرو
تاریخ دریافت گواهینامه: 1389/9/14

2- گواهی تست درجه حفاظت تابلو (IP) از آزمایشگاههای صنایع برق
تاریخ دریافت گواهینامه: 1389/7/25

3- گواهی تست افزایش دما ( کلاس حرارتی) از شرکت آزمایشگاه برق دانشگاه تهران
تاریخ دریافت گواهینامه: 1389/6/2