دریافت کلیه تایپ تستهای مورد نیاز تابلوهای فشار ضعیف (Indoor) از آزمایشگاههای معتبر داخلی

این شرکت در راستای نیل به اهداف والای کیفی و پیروی از شعار خود که همانا « تولید با بهترین کیفیت تنها هدف ماست» می باشد، طی سالیان اخیر موفق به دریافت کلیه گواهی تستهای مورد نیاز جهت تأیید کیفیت محصولات این شرکت در بخش تابلوهای فشار ضعیف از پژوهشگاه نیرو گردیده است که گواهینامه مذکور بهمراه تاریخ دریافت آن بشرح ذیل می باشد.
لازم به ذکر است در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات تکمیلی مدارک در آرشیو واحد مهندسی و همچنین صفحه گواهینامه ها در بخش (معرفی شرکت) سایت موجود و قابل ارائه می باشد.

*** گواهی تست های صورت گرفته بر اساس گزارش شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید شرکت توانیر به شرح ذیل می باشد***

1- گواهی تست فرکانس قدرت، ضربه صاعقه، عملکرد مکانیکی،بلند کردن، علامت گذاری، فواصل هوائی و خزشی و اتصالات
تاریخ دریافت گواهینامه: 1389/4/9