برگزاری جلسه آموزشی تابلوهای کمپکت و فشار ضعیف پستهای زمینی

جلسه آموزشی تابلوهای کمپکت و فشار ضعیف به درخواست و هماهنگی شرکت توزیع برق استان قزوین و با حضور جمعی از کارشناسان فنی، بهره برداران، ناظران و ظراحان در محل نصب تابلوهای این شرکت واقع در پست زمینی نمونه شهرک صنعتی کاسپین قزوین برگزار و نکات کلیدی و آموزشی جهت نحوه نصب و راه اندازی و بهره برداری تابلوها توسط کارشناسان این شرکت ارائه گردید