دریافت کلیه تایپ تستهای مورد نیاز تابلوهای کمپکت از آزمایشگاههای معتبر داخلی

این شرکت در راستای نیل به اهداف والای کیفی و پیروی از شعار خود که همانا « تولید با بهترین کیفیت تنها هدف ماست» می باشد، طی سالیان اخیر موفق به دریافت کلیه گواهی تستهای مورد نیاز جهت تأیید کیفیت محصولات این شرکت در بخش تابلوهای کمپکت گردیده است که لیست کلیه گواهینامه ها بهمراه تاریخ دریافت آنها بشرح ذیل می باشد.
لازم به ذکر است در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات تکمیلی مدارک در آرشیو واحد مهندسی و همچنین صفحه گواهینامه ها در بخش (معرفی شرکت) سایت موجود و قابل ارائه می باشد.

1- گواهی تست فرکانس قدرت، ضربه صاعقه، عملکرد مکانیکی، افزایش دما ، اندازه گیری مقاومت و جریان کوتاه مدت بر روی مدار اصلی بر اساس گزارش تأیید شده از پژوهشگاه نیرو
تاریخ دریافت گواهینامه: 1388/6/24

2- گواهی تست درجه حفاظت (IP) از پژوهشگاه نیرو
تاریخ دریافت گواهینامه: 1388/8/24

3- گواهی تست درجه حفاظت (IP) از شرکت آزمایشگاههای صنایع برق
تاریخ دریافت گواهینامه: 1388/7/14